Morphologie der Schnecken

Radula-Typen

a: toxogloss (Conidae). b: stenogloss (Muricidae). c: taeniogloss (Naticidae). d: rhipidogloss (Trochidae). e: docogloss (Patellidae). Quelle: Wikipedia. Beschriftung: Robert Nordsieck.